Veeam under panseret del 2

Backup and Replication er som jeg nevnte I forrige post, er rettet mot virtuell infrastruktur. For å kunne vise hvordan det fungerer kommer jeg til å sette opp B&R mot et miljø bestående av Hyper-V, B&R består I all hovesak av 3 komponenter.

Proxy Server : Det er denne som gjør jobben med å hente ut data fra serveren som det skal tas backup av og legger dette på et repository.
Backup Server : Administrasjonsserveren, her legger du inn backup jobbene som du ønsker og kjøre. Alt av jobber og statistikk blir lagret in en SQL database tilknyttet serveren.
Repository : Det er her backupdata blir lagt.

Så I all hovedsak så er det Proxy serveren som går inn  og henter ut data fra serveren og sender dette videre til et Backup Repository. Visst du merker at en backup job tar for lang tid kan du enkelt legge til flere proxy servere (da Proxy serveren jobber veldig CPU intensivt)
Jeg skal vise hvordan man kan definere ulike proxy servere for ulike jobber I en neste post.
Men når man skal avdekke bottlenecks er det 4 ting å se etter. NB: Visst Veeam avdekker at det er en bottleneck vil den senke ned “farten” på resten av komponentene til å kunne den farten som det svakeste leddet håndterer. 
data_pipe_hyperv
1: Hyper-V hosten (Mye lese og skrive mot disk ? )
2: Proxy serveren (Er CPU’en nådd maks ? )
3: Nettverket (Har det nådd maks båndbredde?)
4: Target repository  (Mye lese og skrive mot disk ? )

Andre komponenter:

Enterprise Backup Server: Muligheten til og administrere flere backup servere, den gir deg også mulighet til å søke gjennom backupene etter enkeltfiler
Backup Search: Bruker MOSS integration Services på en Microsoft search server for og kunne kjappere søke igjennom data.

Arkitekturen på Hyper-V

advanced_deployment_hyperv

I utgangspunktet vil det bli innstallert en proxy server på Hyper-V hosten, visst du har behov for å ta lasten vekk fra Hyper-V hosten må du ha en server som er satt opp som Offhost Data Proxy
(Dette krever en server som er installert med Hyper-V pga VSS og bør være samme Hyper-V versjon som hosten den skal ta backup av)

Arkitekturen på VMware

 

For VMware sin del er det ingenting som blir installert på selve hosten, du må sette opp en egen Windows server som kjører som Backup Proxy (Denne serveren bør ha tilgang til samme lagringen som VMware hosten)
denne serveren kan også være en virtuell maskin som kjører på VMware men dette krever at serveren har HotAdd tilgang til VMene på Datastoren) http://pubs.vmware.com/vsphere-50/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vddk.pg.doc_50%2FvddkDataStruct.5.5.html

Støttet systemer:

Hypervisor

Microsoft Hyper‑V Server 2008 R2 SP1
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 med Hyper-V
Microsoft Windows Server 2012 med Hyper-V

Management Server (Ikke nødvendig)
Visst man ønsker å ta backup mot VMM krever det installasjon av VMM konsollet på Backup serveren)

Microsoft System Center 2008 Virtual Machine Manager R2 SP1
Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager

Du kan lese mer om anbefalinger rundt hardware og supporterte systemer her –>
http://bit.ly/VSqfn0

Installasjon:
Installasjonen av Veeam krever at man også har installert
.Net Framework 4.0
En SQL Server enten lokalt eller på en annen server.

Visst man ikke har noen av delene vil Veeam installasjonen installere begge deler (dog en SQL Express utgave av 2008 R2)

Installasjonen er veldig enkel og strømlinjeformet

1

Legg inn lisensnøkkelen du har fått utgitt.

2

Management Console (Er Backupserveren med komponenter)
Catalog Service (Er ansvarlig for å indeksere VM OS filer)
PowerShell snap-in (Gir deg PowerShell kommandoer som kan brukes til å automatisere backup akviteter via script)

3

Visst du ikke har noen SQL database server tilgjengelig velger du lokalt oppsett (Da vil installasjonen sette opp en SQL Express 2008R2)
Applikasjonen har støtte for de fleste MSSQL versjoner

•Microsoft SQL Server 2005 (Full og Express Edition)
•Microsoft SQL Server 2008 (Full og Express Edition)
•Microsoft SQL Server 2008 R2 (Full og Express Edition)
•Microsoft SQL Server 2012 (Full og Express Edition)

6

Her må du oppgi en bruker som har full database tilganger på databasen. Samme brukeren vil også automatisk bli gitt “Log on as a service” rettigheten på serveren.
Så her er det å anbefale å bruke en least-privilege bruker.

5

Deretter er det bare å klikke Next og så install.
B&R kan nå startes fra skrivebordet eller under startmenyen.

8

Før vi begynner å legge til Hyper-V servere og konfigurer backup er det viktig at vi går igjennom oppsettet på serveren å hvilken konfigurasjons muligheter som finnes der.
Slik ser grensesnittet ut når du inne.

konfigurasjon-del1

Det er I all hovedsak delt opp I 5 faner.

Backup & Replication (Her definerer du backup og replikerings jobber, får opp alle backupene du har satt opp)
Virtual Machines (Lister opp alle virtuelle maskiner som er knyttet opp I mot Veeam )
Files (Lister opp filer på de fysiske hostene)
Backup Infrastructure (Her definerer du hvilken servere som skal være Proxy servere, hvilken server som skal være repository og hvilken servere som er administrert av Veeam)
History (Lister opp alle jobbene som har blitt kjørt via Veeam)

I tillegg har du en ekstra meny når du klikker på Session Tools knappen øverst til venstre, her får du tilgang til PowerShell modulen, muligheter til å sette
brukertilganger, definere traffic throttling, ta backup av konfigurasjonen og sette opp varsling (snmp og e-post) Jeg kommer til å komme litt innom PowerShell og eksempler du kan bruke senere.
Under “Help” menyen har du også mulighet til å se på lisensen som er bundet opp I mot Veeam serveren og muligheten til å endre lisensen.

32

Da ble denne posten lang nok, neste gang vil jeg gå igjennom hvordan man legger til Hyper-V servere å setter opp en Backup Job og hva de ulike innstillingene gjør for noe.

Leave a Reply

Scroll to Top